ИКТ Училище

FIRST® LEGO® League

Какво представлява състезанието?

В състезанието по роботика участват отбори от деца и юноши, които работят по изпълняването на мисии с техните роботи и изнасят презентация по научноизследователски проект. Темата на предизвикателството всяка година е различна и се отнася до актуални в международен план проблеми. Подготвяйки се за регионалния кръг на FLL, всеки отбор е ръководен от ментор. В подготвителния етап отборите конструират, програмират и едновремено с това събират и анализират информацията, която им е нужна за презентацията по техния научноизследователски проект. Отборите изнасят своята презентация пред жури на FLL в деня на състезанието.

Състезанието с роботи

Роботите трябва да бъдат конструирани единствено с помощта на LEGO части и основните сензори – ултразвуков, светлинен, звуков и за допир. Mладите участници могат да използват при програмирането на своите роботи единствено софтуера на LEGO, за да бъдат равнопоставени отборите. Отборите имат право да използват предварително програмирани роботи на състезателното поле. На това поле роботите изпълняват определени задачи, които носят точки на отборите си. Конкретните задачи стават ясни към началото на месец септември. В допълнение към успешното представяне на отборите се взимат предвид дизайнът на робота и написаната програма.

Научноизследователската задача

Освен надпреварата с роботи на състезателното поле, отборите трябва да представят резултатите от своите проекти, за чиято подготовка разполагат с 8-10 седмици – от септември до деня на събитието. Научноизследователската задача е различна всяка година и покрива обявени от FLL теми. Отборите трябва да си изберат въпрос в областта, в която искат да работят. След това те избират и предлагат решение, което консултират с експерти.

Работа в екип

Работата в екип също носи точки и представлява една четвърт от цялостната оценка. Един отбор може да постигне добър резултат само ако неговите членове умеят да общуват помежду си, да си помагат и споделят идеи и умения в състезателния процес.

Техническото интервю

Жури от представители на FLL провежда интервю по техническата част с всеки от участващите отбори. Идеята на техническото интервю е съдиите да установят доколко всички деца са взели участие в цялостната подготовка за състезанието в рамките на своя отбор и дали разбират и са навлезли в разглежданата материя. Работата в екип ще бъде оценявана под формата на точки. Журито взима предвид също и показаната от децата креативност при конструирането и програмирането на LEGO роботите.

Какво ще Ви донесе участието във FLL в България?
  • Ще се научите да конструирате и програмирате LEGO роботи;
  • Ще разберете какво е да сте научни изследователи;
  • Ще разберете как всеки отбор се справя със своя интригуващ проект;
  • Ако спечелите, получавате награда и право на участие в следващия кръг в страна в Европа.

Оставете своето мнение: