ИКТ Училище

Има 10 вида хора:
такива, които разбират двоична бройна система
и такива, които не я разбират.

Проекти

Училище по роботика “Robopartans”

Проектът има за цел да събуди интереса на учениците към информационни и комуникационни технологии от най-ранна възраст. При по-големите ученици имаме възможност да поставим основите на програмиране и изграждане на вградените системи (embedded systems).

Специалните предмети от програмата на Технологично училище “Електронни системи”

Съдружници в сдружението поемат част от специалните предмети в училището, като Интернет програмиране, Технология на програмирането, Обектно ориентирано програмиране, Операционни системи, Програмно осигуряване.