ИКТ Училище

Има 10 вида хора:
такива, които разбират двоична бройна система
и такива, които не я разбират.

За нас

Ние имаме за цел подобряване на обучението по информационни и комуникационни технологии в българските училища, пробуждане и стимулиране на интереса на младите хора в България към тях и преодоляване на разликата между обучението в училище и нуждите на работодателите в областта на информационните и комуникационните технологии.

Съучредителите на сдружението сме 12 млади и предприемчиви хора с богат опит както в бизнес средите така и в образователната система.

Наша мисия са също:

 • Въвеждане в страната европейския и световния опит в обучението по информационни и комуникационни технологии
 • Преодоляване на разликата между обучението в училище и нуждите на работодателите в областта на информационните  комуникационните технологии
 • Подпомагане разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер
 • Организиране и подпомагане мероприятия на държавни органи, неправителствени организации, юридически и физически лица в дейности, които съвпадат с целите на Сдружението
 • Осъществява обмен на професионален опит между членовете
 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора
 • Създаване и утвърждаване на професионален стандарт в преподаването на информационни и комуникационни технологии
 • Съдействие за непрекъснато повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора
 • Квалификация и преквалификация на учители, преподаватели по информационни и комуникационни технологии
Председател на управителния съвет:

Кирил Митов

Управителен съвет:

Стела Стефанова, Любомир Чорбаджиев, Кирил Митов

Съучредители:
 • Любомир Чорбаджиев
 • Кирил Митов